outputs

1) Seminar for Coleg Cymraeg (Sara Penrhyn Jones):
Ebrill, April 2015
Beth yw'r ots gennyf i am Kiribati? Archwilio sut mae newid hinsawdd yn cael ei fframio gan, ac yn effeithio ar, ddiwylliant un ynys yn Micronesia?
What do I care about Kiribati? How does climate change frame and effect the heritage of one Island Nation in Micronesia?

2) Radio Interview (Sara Penrhyn Jones):
Ebrill, April 2015, Bwrw Golwg, BBC Radio Cymru
Listen here: http://www.bbc.co.uk/programmes/p02pnckv 

3) Public Presentation and Film Screening (Sara Penrhyn Jones):
Cynhadledd gyhoeddus ‘Boddi Mewn Celfyddyd’ yr Ysgol Cerddoriaeth, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol (Mehefin, 2015)
Public conference: 'Drowning in Art', Organised by the School of Music, and School of Welsh, Bangor University and the National Welsh College. (June, 2015)

4) Cyhadledd Corddi'r Dyfroedd (Mehefin, 2015), LLyfrgell Genedlaethol, Aberystwyth
Troubled Waters symposium (June, 2015), National Library of Wales, Aberystwyth.

5) Papur a Sgriniad (Tachwedd, 2015)
Paper and Screening (November, 2015)
Pacific Waves: ‘Reverberations from Oceania’, Sussex University: ‘Troubled Waters’, Representing Kiribati, a ‘sinking nation’, through Artistic Production: http://pacificwavesconference.moonfruit.com

6) Cydnabyddiad i'r gwaith ymchwil creadigol (Sara Penrhyn Jones). Sgriniad o glip ffilm ‘Troubled Waters’ yn y British Film Institute (12ed o Dachwedd, 2015). Rhan o seremoni wobrwyo yr AHRC. Roedd y ffilm ar restr fer am wobr ymchwil drwy ffilm mewn dwy gategori: (i) Y ffilm gorau gynhyrchwyd gan ymchwilydd yn y flwyddyn diwethaf (ii) Y ffilm gorau a ariannwyd gan yr AHRC ers 1998
http://www.ahrc.ac.uk/newsevents/news/rifaceremony/
Recognition for the creative practice as research: 'Troubled Waters' film clip screened at British Film Institute (Nov 12th, 2015) as part of the AHRC's awards ceremony for the AHRC 10th Anniversary: The AHRC Research in Film Awards. The 'Troubled Waters' film was shortlisted in two categories: (i) Best film produced by a researcher or research team in the last year; (ii) The Anniversary Award – Best AHRC/AHRB- funded film since 1998. http://www.ahrc.ac.uk/newsevents/news/rifaceremony/ 

Ffilm arlein ‘Troubled Waters’ / Online film: 'Troubled Waters' (Sara Penrhyn Jones/ sound: Richard Gott): https://vimeo.com/130445697

7) 'Utopias, Futures and Temporalities: Critical Considerations for Social Change', an AHRC Connected Communities/Care of the Future symposium with Bristol University, at Bristol Zoo. 19-20th May 2015. Paper presentation by Reuben Knutson.

8) National Trust symposium, 'Shifting Shores - the Next 10 Years', at the National Waterfront Museum, Swansea, November 26th, 2015. Paper presentation by Reuben Knutson.

9) Troubled Waters Symposium, Exeter University (Penryn Campus, Cornwall), 23-26th May 2016.